Artikel 1. Definities  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Organisatie: sur5specialforces /Buddy2sur5 V.O.F. die deze aanvullende voorwaarden beiden gebruiken voor het aanbieden van het product SF6HRS.
 2. Deelnemer: degene die deelneemt aan de SF6HRS
 3. Activiteit: Het product SF6HRS

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteit SF6HRS. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen sur5specialforces/Buddy2sur5, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze aanvullende voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3. Inschrijving

 1. De automatische bevestiging is enkel een bevestiging van het ontvangen van de inschrijving. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
 2. De inschrijving is pas compleet als het inschrijfformulier volledig is ingevuld, de betaling is voldaan en er vanuit de organisatie een bevestiging van inschrijving is verzonden.
 3. Standaard ontvangt de deelnemer na inschrijving geen factuur. Indien dit gewenst is, moet de deelnemer dit binnen twee weken na complete inschrijving, schriftelijk doorgeven aan de organisatie.

Artikel 4. Fysieke basiseisen

Bij aanvang van de activiteit ben je/kan je:
 1. minimmaal 18 jaar
 2. 3 km aan één stuk hardlopen
 3. blessure vrij
 4. zwemmen

Artikel 5 Medicijngebruik en blessures bij aanvang en tijdens SF6HRS

 1. De deelnemer dient er bewust van te zijn dat hij/zij deelneemt aan een extreme activiteit. Die zowel fysiek als mentaal zeer belastend is. De staff letten op de veiligheid, maar de deelnemer is zelf medeverantwoordelijk om zijn/haar eigen grenzen te bewaken.
 2. Blessures ontstaan vlak voor aanvang of tijdens de activiteit dienen tijdig doorgegeven te worden aan de staff.
 3. Indien een deelnemer medicatie gebruikt vlak voor of tijdens de activiteit, dan is de deelnemer verplicht dit te melden bij de medic/Staff. De deelnemer is verplicht uitleg te geven waarvoor de medicatie gebruikt wordt en wanneer het ingenomen dient te worden. Privacy wordt hierbij gewaarborgd.

Artikel 6 Restitutie

 1. Indien door een blessure ontstaan tijdens de activiteit de deelnemer niet verder mee kan doen is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 2. Bij het voortijdig verlaten van de activiteit, al dan niet gedwongen door de staff i.v.m. veiligheid, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel) het inschrijfgeld.
 3. Indien de deelnemer, zonder vooraf te annuleren, niet aanwezig is bij aanvang van de activiteit. Dan heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Artikel 7 Annulering

 1. Het is mogelijk om de aankoop van de activiteit SF6HRS te ontbinden, dit kan:
  1. tot 8 weken voor aanvang van de activiteit tegen 10% van het inschrijfgeld.
  2. tot 6 weken voor aanvang van de activiteit tegen 25% van het inschrijfgeld.
  3. tot 4 weken voor aanvang van de activiteit tegen 50% van het inschrijfgeld.
  4. tot 2 weken voor aanvang van de activiteit tegen 75% van het inschrijfgeld.
  5. binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit 100% van het inschrijfgeld.
 1. Je mag je ticket tot 2 weken voor aanvang van de activiteit overdragen op een andere volwassene die aan de voorwaarden voldoet. Neem voordat je overdraagt eerst contact met ons op (bellen of emailen). Pas na bevestiging per email van ons is je overdraging geldig.
 2. Bij annulering is het niet mogelijk om de deelname door te schuiven naar een volgende editie.
 3. De organisatie heeft het recht om 7 dagen voor aanvang van de activiteit te annuleren, indien het aantal aanmeldingen vooraf minder is dan 12 deelnemers. Het inschrijfgeld zal worden geretourneerd.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien de organisator genoodzaakt is om door overmacht de SF6HRS af te lasten. Denkend aan extreem weer, door overheid opgelegde, beperkende maatregelen, pandemie of epidemie. Dan zal de organisatie zijn best doen om op een redelijke termijn een alternatief aan te bieden. Indien dit niet lukt of als de activiteit al is gestart, dan heeft de deelnemer geen recht op een schadevergoeding of teruggave van het inschrijfgeld.